Obec Záboří nad Labem

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 6/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet18 162 636 Kč
Upravený rozpočet20 033 971 Kč
Skutečnost13 306 774 Kč
Stav plnění66,4%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-3 541 984 Kč
-3 541 984 Kč
1 325 322 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet21 704 620 Kč
Upravený rozpočet23 575 955 Kč
Skutečnost11 981 452 Kč
Stav plnění50,8%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 344 850 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 2 665 250 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 373 681 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 094 268 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 617 902 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 993 951 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 242 171 Kč
2310 Pitná voda 985 636 Kč
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 619 628 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 549 232 Kč