Obec Smolotely

Financování v roce 2015

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 973 100 Kč -264 833 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 973 100 Kč 0 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -264 833 Kč