Obec Smolotely

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 10/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet5 394 200 Kč
Upravený rozpočet5 510 220 Kč
Skutečnost3 881 458 Kč
Stav plnění70,4%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

0 Kč
-462 780 Kč
1 593 655 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet5 394 200 Kč
Upravený rozpočet5 973 000 Kč
Skutečnost2 287 802 Kč
Stav plnění38,3%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 348 581 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 666 348 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 579 490 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 324 921 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 299 675 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3632 Pohřebnictví 647 292 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 279 640 Kč
6171 Činnost místní správy 146 111 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 105 685 Kč
2212 Silnice 102 739 Kč