Obec Smolotely

Financování v roce 2017

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -26 100 Kč 0 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -26 100 Kč 0 Kč