Obec Smolotely

Financování v roce 2017

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 063 720 Kč 0 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 063 720 Kč 0 Kč