Obec Smolotely

Financování v roce 2017

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -1 984 900 Kč 7 331 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -1 984 900 Kč 0 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 7 331 Kč