Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 294 856 Kč 24,3%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 705 Kč 4,5%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 275 025 Kč 21,2%
3 Služby pro obyvatelstvo 383 828 Kč 13,5%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 10 500 Kč 26,3%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 622 798 Kč 57,1%