Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 783 603 Kč 15,2%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 705 Kč 4,5%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 135 489 Kč 10,4%
3 Služby pro obyvatelstvo 224 289 Kč 8,1%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 10 500 Kč 26,3%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 410 620 Kč 41,7%