Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 712 546 Kč 73,1%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 34 634 Kč 54,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 883 682 Kč 64,6%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 935 737 Kč 78,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 10 500 Kč 100,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 847 993 Kč 78,2%