Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 692 218 Kč 13,4%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 Kč 0,0%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 109 396 Kč 8,4%
3 Služby pro obyvatelstvo 196 747 Kč 7,1%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 500 Kč 1,3%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 385 575 Kč 39,1%