Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 217 777 Kč 4,2%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 Kč 0,0%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 39 332 Kč 3,0%
3 Služby pro obyvatelstvo 42 958 Kč 1,5%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 500 Kč 1,3%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 134 987 Kč 13,7%