Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 712 546 Kč 73,1%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 34 634 Kč 54,1%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 883 682 Kč 64,6%
3 Služby pro obyvatelstvo 935 737 Kč 78,9%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 10 500 Kč 100,0%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 847 993 Kč 78,2%