Obec Smolotely

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 462 780 Kč 0 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 462 780 Kč 0 Kč