Obec Smolotely

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -91 220 Kč 0 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -91 220 Kč 0 Kč