Obec Smolotely

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -196 761 Kč 0 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -196 761 Kč 0 Kč