Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 407 241 Kč 43,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 944 582 Kč 59,4%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 392 311 Kč 50,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 200 Kč 1,1%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 55 148 Kč 67,8%