Obec Smolotely

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 132 088 Kč 20,8%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 855 577 Kč 25,9%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 248 237 Kč 33,4%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 200 Kč 1,1%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 13 074 Kč 25,0%