Obec Pšovlky

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 654 204 Kč 99,2%
101 Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 3 634 747 Kč 99,9%
103 Lesní hospodářství 19 457 Kč 40,5%