Obec Pšovlky

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 208 136 Kč 27,6%
101 Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 188 679 Kč 26,7%
103 Lesní hospodářství 19 457 Kč 40,5%