Obec Pšovlky

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 966 851 Kč 38,4%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 188 896 Kč 25,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 300 086 Kč 25,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 704 777 Kč 39,6%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 13 619 Kč 22,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 759 473 Kč 55,8%