Obec Pšovlky

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 821 497 Kč 16,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 164 479 Kč 21,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 246 282 Kč 21,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 100 442 Kč 5,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 0 Kč 0,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 310 295 Kč 23,0%