Obec Pšovlky

Civilní připravenost na krizové stavy

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,0%
527 Krizové řízení 0 Kč 0,0%