Obec Pšovlky

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 198 240 Kč 5,8%
22 Doprava 45 617 Kč 21,7%
23 Vodní hospodářství 152 623 Kč 4,8%