Obec Šanov

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 5/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet10 425 800 Kč
Upravený rozpočet10 764 144 Kč
Skutečnost4 510 772 Kč
Stav plnění41,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-3 790 000 Kč
-3 790 000 Kč
1 195 336 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet14 215 800 Kč
Upravený rozpočet14 554 144 Kč
Skutečnost3 315 436 Kč
Stav plnění22,8%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 707 685 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 778 488 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 481 500 Kč
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 267 264 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 252 219 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 550 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 375 390 Kč
3113 Základní školy 252 219 Kč
3111 Mateřské školy 159 290 Kč
3113 Základní školy 153 693 Kč