Obec Šanov

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 3 790 000 Kč -1 586 023 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 5 430 500 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 640 500 Kč -1 638 199 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 52 176 Kč