Obec Šanov

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 6 690 000 Kč 0 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 6 690 000 Kč 0 Kč