Obec Šanov

Obec Šanov

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 16 121 945 Kč 97,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 945 824 Kč 102,1%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 702 575 Kč 96,5%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 14 400 Kč 2,9%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 459 145 Kč 100,0%