Obec Šanov

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 983 084 Kč 24,7%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 419 485 Kč 24,8%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 539 749 Kč 30,8%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 23 850 Kč 25,0%