Obec Hosín

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 4/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet14 776 203 Kč
Upravený rozpočet16 008 933 Kč
Skutečnost5 774 059 Kč
Stav plnění36,1%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-27 538 123 Kč
-31 643 358 Kč
-807 115 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet42 314 326 Kč
Upravený rozpočet47 652 291 Kč
Skutečnost6 581 174 Kč
Stav plnění13,8%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 942 531 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 036 434 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 844 621 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 740 803 Kč
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 192 660 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 993 398 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 949 976 Kč
3113 Základní školy 740 803 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 326 708 Kč
3113 Základní školy 245 000 Kč