Obec Hosín

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 9/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet14 776 203 Kč
Upravený rozpočet20 021 369 Kč
Skutečnost14 347 197 Kč
Stav plnění71,7%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-27 538 123 Kč
-31 136 422 Kč
-12 601 037 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet42 314 326 Kč
Upravený rozpočet51 157 791 Kč
Skutečnost26 948 234 Kč
Stav plnění52,7%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 4 806 855 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 490 639 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 186 242 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 994 077 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 694 976 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 11 329 604 Kč
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 4 727 903 Kč
3612 Bytové hospodářství 2 515 212 Kč
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 1 143 547 Kč
3113 Základní školy 871 533 Kč