Obec Hosín

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 538 965 Kč -371 022 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 538 965 Kč -371 022 Kč
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 Kč 102 000 000 Kč
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 Kč -102 000 000 Kč