Město Kamenický Šenov

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 10/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet58 609 600 Kč
Upravený rozpočet73 932 315 Kč
Skutečnost57 680 273 Kč
Stav plnění78,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-10 859 291 Kč
-11 959 291 Kč
3 191 847 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet69 468 891 Kč
Upravený rozpočet85 891 606 Kč
Skutečnost54 488 426 Kč
Stav plnění63,4%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 17 699 882 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 9 250 949 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 8 793 371 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 100 249 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 786 330 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 4 387 724 Kč
3113 Základní školy 3 900 000 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 046 110 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 761 290 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 732 497 Kč