Město Kamenický Šenov

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 7 930 000 Kč -7 454 467 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 150 000 Kč -10 192 213 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 8 300 000 Kč 4 432 280 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 520 000 Kč -1 672 874 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -21 660 Kč