Město Kamenický Šenov

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 7 680 000 Kč -452 169 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 900 000 Kč -2 887 751 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 8 300 000 Kč 3 510 653 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 520 000 Kč -1 042 579 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -32 492 Kč