Obec Žalany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 2/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 976 800 Kč
Upravený rozpočet11 976 800 Kč
Skutečnost2 032 777 Kč
Stav plnění17,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 653 200 Kč
-2 653 200 Kč
424 229 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet14 630 000 Kč
Upravený rozpočet14 630 000 Kč
Skutečnost1 608 547 Kč
Stav plnění11,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 941 864 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 451 308 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 151 562 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 150 779 Kč
1337 Poplatek za komunální odpad 86 950 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 340 000 Kč
6171 Činnost místní správy 163 624 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 145 021 Kč
3612 Bytové hospodářství 140 526 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 97 373 Kč