Obec Žalany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 5/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 976 800 Kč
Upravený rozpočet12 183 322 Kč
Skutečnost4 892 729 Kč
Stav plnění40,2%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 653 200 Kč
-3 045 678 Kč
721 058 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet14 630 000 Kč
Upravený rozpočet15 229 000 Kč
Skutečnost4 171 671 Kč
Stav plnění27,4%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 995 445 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 010 303 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 655 901 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 306 681 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 202 500 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 850 000 Kč
6171 Činnost místní správy 484 338 Kč
3612 Bytové hospodářství 365 874 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 337 636 Kč
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 284 650 Kč