Obec Žalany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 3/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 481 800 Kč
Upravený rozpočet11 510 300 Kč
Skutečnost3 005 195 Kč
Stav plnění26,1%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-1 821 200 Kč
-1 836 200 Kč
541 407 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet13 303 000 Kč
Upravený rozpočet13 346 500 Kč
Skutečnost2 463 788 Kč
Stav plnění18,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 121 396 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 548 447 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 408 436 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 233 844 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 198 400 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 450 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení 255 329 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 241 170 Kč
6171 Činnost místní správy 186 869 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 148 039 Kč