Obec Žalany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 9/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 976 800 Kč
Upravený rozpočet13 226 398 Kč
Skutečnost10 191 659 Kč
Stav plnění77,1%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 653 200 Kč
-5 840 099 Kč
1 826 914 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet14 630 000 Kč
Upravený rozpočet19 066 497 Kč
Skutečnost8 364 746 Kč
Stav plnění43,9%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 3 682 478 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 940 230 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 674 850 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 552 020 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 418 547 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 1 530 000 Kč
6171 Činnost místní správy 898 495 Kč
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 633 247 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 583 468 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 482 940 Kč