Obec Žalany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 5/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 481 800 Kč
Upravený rozpočet11 510 300 Kč
Skutečnost4 675 343 Kč
Stav plnění40,6%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-1 821 200 Kč
-2 006 200 Kč
749 639 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet13 303 000 Kč
Upravený rozpočet13 516 500 Kč
Skutečnost3 925 704 Kč
Stav plnění29,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 849 883 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 863 325 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 522 342 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 406 224 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 198 400 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 750 000 Kč
6171 Činnost místní správy 313 402 Kč
3631 Veřejné osvětlení 255 329 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 246 665 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 241 170 Kč