Obec Žalany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 8/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 481 800 Kč
Upravený rozpočet11 510 300 Kč
Skutečnost8 349 038 Kč
Stav plnění72,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-1 821 200 Kč
-2 006 200 Kč
2 497 038 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet13 303 000 Kč
Upravený rozpočet13 516 500 Kč
Skutečnost5 852 000 Kč
Stav plnění43,3%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 3 055 508 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 474 055 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 264 184 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 637 565 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 396 800 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 1 200 000 Kč
6171 Činnost místní správy 501 296 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 403 330 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 373 442 Kč
3631 Veřejné osvětlení 255 329 Kč