Obec Žalany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 8/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 976 800 Kč
Upravený rozpočet12 183 322 Kč
Skutečnost8 975 371 Kč
Stav plnění73,7%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 653 200 Kč
-3 045 678 Kč
2 643 334 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet14 630 000 Kč
Upravený rozpočet15 229 000 Kč
Skutečnost6 332 037 Kč
Stav plnění41,6%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 3 277 369 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 702 796 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 434 220 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 492 124 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 405 000 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 1 360 000 Kč
6171 Činnost místní správy 791 663 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 522 010 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 430 836 Kč
3612 Bytové hospodářství 370 364 Kč