Obec Žalany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 6/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet14 353 269 Kč
Upravený rozpočet14 955 832 Kč
Skutečnost6 055 943 Kč
Stav plnění40,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 565 731 Kč
-2 423 168 Kč
1 066 728 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet16 919 000 Kč
Upravený rozpočet17 379 000 Kč
Skutečnost4 989 216 Kč
Stav plnění28,7%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 2 286 090 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 077 794 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 709 821 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 366 149 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 356 900 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 1 200 000 Kč
6171 Činnost místní správy 593 928 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 390 678 Kč
3113 Základní školy 359 291 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 269 045 Kč