Obec Žalany

Financování v roce 2017

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -1 966 201 Kč -888 876 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -1 076 201 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -890 000 Kč -888 876 Kč