Obec Žalany

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 520 069 Kč 90,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 10 000 Kč 50,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 201 179 Kč 83,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 5 118 024 Kč 89,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 403 299 Kč 91,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 787 567 Kč 94,2%