Obec Žalany

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -412 596 Kč -888 876 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 437 404 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -850 000 Kč -888 876 Kč