Obec Žalany

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,00%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 Kč 0,00%