Obec Žalany

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 301 550 Kč 108,6%
22 Doprava 3 301 550 Kč 108,6%
23 Vodní hospodářství 0 Kč 0,00%