Obec Žalany

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 078 834 Kč 91,8%
31 Vzdělávání a školské služby 2 215 692 Kč 93,3%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 581 168 Kč 102,3%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 65 258 Kč 64,0%
35 Zdravotnictví 29 651 Kč 53,9%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 149 608 Kč 94,2%
37 Ochrana životního prostředí 2 037 457 Kč 88,6%