Obec Žalany

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 322 228 Kč 92,1%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 322 228 Kč 92,1%