Obec Žalany

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 653 018 Kč 92,3%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 2 417 831 Kč 92,0%
63 Finanční operace 220 250 Kč 95,8%
64 Ostatní činnosti 14 936 Kč 99,6%