Obec Žalany

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 2 059 099 Kč -888 876 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 949 099 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -890 000 Kč -888 876 Kč