Obec Žalany

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 14 479 693 Kč 102,3%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 304 473 Kč 103,6%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 307 410 Kč 95,6%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 265 703 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 602 106 Kč 100,0%