Obec Žalany

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 694 182 Kč 84,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 446 249 Kč 34,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 9 453 506 Kč 89,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 203 954 Kč 81,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 590 473 Kč 87,5%