Obec Žalany

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rok 2020 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 108 000 Kč 58,4%
31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy 108 000 Kč 58,4%