Obec Žalany

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 52 457 Kč 1,0%
22 Doprava 7 187 Kč 4,8%
23 Vodní hospodářství 45 270 Kč 0,9%