Obec Žalany

Vzdělávání a školské služby

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 122 305 Kč 38,7%
311 Předškolní a základní vzdělávání 1 122 305 Kč 38,7%