Obec Žalany

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 29 529 Kč 12,8%
331 Kultura 9 299 Kč 31,0%
339 Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 20 230 Kč 10,1%