Obec Žalany

Sport a zájmová činnost

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 481 Kč 9,0%
342 Zájmová činnost a rekreace 9 481 Kč 9,0%