Obec Žalany

Zdravotnictví

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 498 Kč 31,2%
351 Ambulantní péče 12 498 Kč 31,2%