Obec Žalany

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 458 924 Kč 23,2%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 371 704 Kč 24,8%
363 Komunální služby a územní rozvoj 87 220 Kč 18,2%