Obec Žalany

Ochrana životního prostředí

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 482 858 Kč 24,1%
372 Nakládání s odpady 289 615 Kč 36,2%
374 Ochrana přírody a krajiny 193 243 Kč 16,1%