Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 10/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet62 744 000 Kč
Upravený rozpočet82 846 012 Kč
Skutečnost73 649 818 Kč
Stav plnění88,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

9 694 000 Kč
-807 800 Kč
3 116 759 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet53 050 000 Kč
Upravený rozpočet83 653 812 Kč
Skutečnost70 533 060 Kč
Stav plnění84,3%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
4211 Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 17 537 005 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 17 037 482 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 8 470 317 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 6 122 290 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 4 283 415 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 17 537 005 Kč
6171 Činnost místní správy 12 279 439 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 085 300 Kč
6171 Činnost místní správy 3 201 601 Kč
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 416 616 Kč