Obec Bystročice

Rozpočet obce Bystročice

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 6/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 903 900 Kč
Upravený rozpočet15 735 342 Kč
Skutečnost10 077 870 Kč
Stav plnění64,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-5 614 689 Kč
-6 490 602 Kč
5 735 300 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet17 518 589 Kč
Upravený rozpočet22 225 944 Kč
Skutečnost4 342 570 Kč
Stav plnění19,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 3 411 339 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 2 456 626 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 127 911 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 762 771 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 613 298 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 477 252 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let 418 780 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 361 704 Kč
6171 Činnost místní správy 350 335 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 329 865 Kč