Obec Bystročice

Financování v roce 2014

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 3 469 512 Kč 1 913 512 Kč
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 4 642 092 Kč 4 642 092 Kč
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků -2 152 236 Kč -2 152 236 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 556 000 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -576 344 Kč -576 344 Kč