Obec Bystročice

Příjmy

Rok 2014 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 962 877 Kč 98,5%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 316 870 Kč 97,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 312 311 Kč 100,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 460 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 332 235 Kč 100,0%