Obec Bystročice

Financování v roce 2016

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 5 787 853 Kč -604 751 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 6 392 604 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -604 751 Kč -604 751 Kč