Obec Jestřebí

Obec Jestřebí

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 9/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet10 187 402 Kč
Upravený rozpočet14 240 149 Kč
Skutečnost8 737 644 Kč
Stav plnění61,4%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-6 026 800 Kč
-6 026 800 Kč
-1 606 750 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet16 214 202 Kč
Upravený rozpočet20 266 949 Kč
Skutečnost10 344 394 Kč
Stav plnění51,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 3 099 646 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 487 471 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 172 340 Kč
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 921 500 Kč
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku 437 810 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 1 813 618 Kč
6171 Činnost místní správy 1 126 833 Kč
6171 Činnost místní správy 877 250 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 709 354 Kč
2212 Silnice 700 178 Kč