Obec Jestřebí

Obec Jestřebí

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 5/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet10 187 402 Kč
Upravený rozpočet10 749 181 Kč
Skutečnost4 191 943 Kč
Stav plnění39,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-6 026 800 Kč
-6 026 800 Kč
-1 156 067 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet16 214 202 Kč
Upravený rozpočet16 775 981 Kč
Skutečnost5 348 010 Kč
Stav plnění31,9%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 673 299 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 752 021 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 450 061 Kč
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku 437 810 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 224 338 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 877 250 Kč
6171 Činnost místní správy 572 483 Kč
3113 Základní školy 375 000 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 331 617 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 291 539 Kč