Obec Jestřebí

Obec Jestřebí

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 8/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet10 187 402 Kč
Upravený rozpočet11 741 467 Kč
Skutečnost7 566 945 Kč
Stav plnění64,4%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-6 026 800 Kč
-6 026 800 Kč
-1 034 069 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet16 214 202 Kč
Upravený rozpočet17 768 267 Kč
Skutečnost8 601 015 Kč
Stav plnění48,4%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 2 678 102 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 250 096 Kč
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 921 500 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 848 440 Kč
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku 437 810 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 1 217 469 Kč
6171 Činnost místní správy 958 032 Kč
6171 Činnost místní správy 877 250 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 693 021 Kč
3113 Základní školy 375 000 Kč