Rozpočet na webu

Město Vidnava

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 7/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet25 505 000 Kč
Upravený rozpočet31 707 653 Kč
Skutečnost21 238 987 Kč
Stav plnění67,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

1 442 556 Kč
-1 857 444 Kč
5 175 366 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet24 062 444 Kč
Upravený rozpočet33 565 097 Kč
Skutečnost16 063 621 Kč
Stav plnění47,9%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 4 757 745 Kč
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 352 153 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 340 994 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 318 904 Kč
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 300 000 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1031 Pěstební činnost 1 679 623 Kč
6171 Činnost místní správy 901 331 Kč
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 867 841 Kč
3113 Základní školy 855 841 Kč
6399 Ostatní finanční operace 837 330 Kč