Město Vidnava

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 5/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet25 505 000 Kč
Upravený rozpočet28 124 124 Kč
Skutečnost14 118 270 Kč
Stav plnění50,2%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

1 442 556 Kč
742 556 Kč
3 673 300 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet24 062 444 Kč
Upravený rozpočet27 381 568 Kč
Skutečnost10 444 970 Kč
Stav plnění38,1%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 3 442 864 Kč
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 745 732 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 587 101 Kč
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 300 000 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 968 883 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1031 Pěstební činnost 1 014 136 Kč
6399 Ostatní finanční operace 837 330 Kč
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 814 052 Kč
3113 Základní školy 611 315 Kč
6171 Činnost místní správy 568 110 Kč