Město Vidnava

Financování v roce 2015

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 3 536 441 Kč 2 933 380 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -149 693 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 7 624 696 Kč 6 856 736 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -3 938 562 Kč -3 938 562 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 15 207 Kč