Město Vidnava

Výdaje dle odvětví

Rok 2015 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 41 842 705 Kč 89,2%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 950 828 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 30 877 431 Kč 100,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 9 208 750 Kč 100,0%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 29 190 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 385 751 Kč 7,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 390 755 Kč 97,8%