Město Vidnava

Financování v roce 2016

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -1 363 156 Kč -1 336 449 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 363 156 Kč -1 363 156 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 26 707 Kč