Město Vidnava

Výdaje dle odvětví

Rok 2016 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 21 801 701 Kč 86,5%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 435 178 Kč 95,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4 545 528 Kč 95,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 9 042 461 Kč 93,5%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 30 446 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 613 969 Kč 31,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6 134 118 Kč 84,1%